Interne audits slimmer aanpakken

Interne audits zijn een belangrijk onderdeel van het beheersen van processen en het verbeteren van de kwaliteit van een organisatie. Ze kunnen echter ook tijdrovend en complex zijn, vooral als ze niet op de juiste manier worden aangepakt. Gelukkig zijn er verschillende manieren om interne audits slimmer te laten verlopen, zodat ze effectiever en efficiënter zijn. Hier zijn vijf tips om te overwegen:

 1. Stel duidelijke doelen en scope vast: Voordat je aan een audit begint, is het belangrijk om duidelijk te hebben wat je wilt bereiken en welke processen en systemen je wilt beoordelen. Dit zal helpen om de audit gerichter en efficiënter te laten verlopen.
 2. Gebruik een gestandaardiseerd auditformulier: Door een gestandaardiseerd auditformulier te gebruiken, kun je ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie wordt verzameld en dat de audit op een consistente manier wordt uitgevoerd. Dit kan ook helpen om de resultaten van de audit gemakkelijker te vergelijken en te analyseren.
 3. Betrek medewerkers in het auditproces: Het betrekken van medewerkers in het auditproces kan helpen om betere resultaten te behalen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van training of het vragen om input van medewerkers tijdens de audit.
 4. Maak gebruik van technologie: Er zijn verschillende technologische hulpmiddelen beschikbaar die je kunnen helpen om interne audits sneller en efficiënter te laten verlopen. Bijvoorbeeld door het gebruik van software om audits te automatiseren of door het gebruik van mobiele apps om auditgegevens te verzamelen en te verwerken.
 5. Stel actieplannen op en volg ze op: Na afloop van een audit is het belangrijk om actieplannen op te stellen om verbeterpunten aan te pakken. Zorg ervoor dat deze actieplannen op de juiste manier worden uitgevoerd en volg de vooruitgang op om ervoor te zorgen dat de verbeterpunten daadwerkelijk worden aangepakt.

Door deze tips in overweging te nemen, kun je ervoor zorgen dat interne audits slimmer en efficiënter verlopen, wat kan leiden tot betere resultaten en een hogere kwaliteit voor je organisatie.

Zorgcirkel kiest voor Brown Paper Audit als auditvorm

Eind augustus 2021 verzorgde Emiel en Naõmi een training aan een enthousiaste groep kwaliteitsmedewerkers van de Zorgcirkel. Deze training vond plaats op de historische locatie in Fort Beemster.
Een interactieve training die door de deelnemers gewaardeerd als een ‘zeer waardevolle en heel praktisch’. De deelnemers maakte kennis met de methodieken, oefenden in de begeleiding en bereidden zelf een aantal onderwerpen voor om de audits straks zelf te kunnen doen.

De ‘Brown Paper Audit’ kan gezien worden als een energieke en vernieuwende methodiek, welke auditen veel minder statisch maakt. In plaats van het 1-op-1 gesprek en het naleven van het principe ‘’eis is bewijs’’ ga jij tijdens deze groepssessies met teamleden in gesprek over hoe processen nog beter zouden kunnen verlopen. Door interactief en in groepsverband aan de slag te gaan, ontstaat er verbinding tussen belangrijke proces-verantwoordelijken. Dit is niet enkel van meerwaarde voor de continue verbetering van een organisatie maar ook zeker voor de teamgeest!

Hebben jij en jouw collega’s ook interesse in deze vernieuwende methodiek?
Neem vooral contact met ons op!

Wij faciliteren met veel plezier, zoals te zien is op de foto

2021: online is de nieuwe kwaliteitsnorm!

2020: wat er bij onze klanten speelde

– Wat is ons corona-beleid?
– Gaan we onze doelen bijstellen voor kwaliteitsmanagement?
– Hoe houden we aandacht voor procesverbetering op afstand?
– Hoe ga ik mijn auditplanning voortzetten?
– Hoe ga ik mijn collega’s betrekken bij de volgende auditronde?

Het afgelopen jaar is voor iedereen een bijzonder ‘corona’-jaar geweest. Ik denk dat we een enorme switch doormaken naar een andere manier van meer online en slimmer werken. Misschien wordt dat wel de nieuwe norm voor 2021?

Het komende jaar gaan we van start met meer activiteiten op gebied van (online)procesinventarisaties en procesverbetering. Goed gereedschap is hiervoor natuurlijk onmisbaar, daarom zijn we partner geworden van Engage Process.

Op 28 januari organiseren we een webinar (zie link in comments). Cindy en Naõmi laten je graag zien hoe procesbeschrijvingen waarde kunnen toevoegen.
Voor diegene die procesbeschrijvingen nog in Word en Visio opmaken en onderhouden is dit een enorme versneller!

Voor nu: We wensen je alvast fijne feestdagen toe en kunnen we hopelijk vanaf nu vooruit kijken naar een gezond en kwalitatief goed 2021!

Namens het hele team!
Emiel Kort

Een geslaagde workshop op 9 december!

Maandag 9 december hebben wij een gratis workshop gegeven aan zes deelnemers die het een leuke en inspirerende middag vonden.

We startten de middag met een voorstelrondje. Mooi om te zien dat er veel diverse organisaties aanwezig waren bij de workshop, van de supportersvereniging Ajax tot Gemeente Rotterdam. Onze stellingen zorgde voor een interactieve start van het programma. De deelnemers waren het vaak eens met elkaar maar soms zagen ze de dingen ook vanuit een ander oogpunt. Over één ding waren ze het allemaal eens… audits kunnen leuker!

Natuurlijk kwam het Bruin Papier deze middag ook aan bod. In groepjes hebben de deelnemers gekeken naar uitdagingen op het gebied van audits, het managementreview en de stakeholdersanalyse. “Grappig om te zien dat wij als kwaliteitsmedewerkers dezelfde uitdagingen hebben” was een van de reacties. Het resultaat van de opdracht? Drie bruine vellen vol met post-its met uitdagingen. De deelnemers hebben op deze manier al een beetje kunnen proeven van de Brown Paper Audit methode.

Lees verder

Op bezoek bij Thales & Thuiszorg Zuidwest Friesland

De afgelopen week zijn wij weer druk bezig geweest met het helpen van organisaties met de implementatie van de Brown Paper Audit!

Vorige week woensdag mochten we naar grote en indrukwekkende organisatie Thales. We hebben Marion ondersteund met haar eerste Brown Paper Audit. Marion, een compliment voor jou en jouw enthousiasme. De eerste Brown Paper Audit is geslaagd! Een mooie reactie van een auditee: “Ik ga nu zelf op zoek naar de struikelpunten in plaats van het goede antwoord geven”. Op naar nog veel meer vernieuwende audits binnen Thales.

Ook zijn wij afgelopen dinsdag voor een training Brown Paper Audit naar Sneek afgereisd. We hebben daar zes enthousiaste interne auditoren getraind van Thuiszorg Zuidwest Friesland. De interne auditoren hebben het 9-stappenplan geleerd en kunnen nu ook aan de slag met de eerste Brown Paper Audit!

Workshop 9 december = vol maar…

De gratis workshop op 9 december zit vol, maar… we hebben goed nieuws. O 4 februari 2020 van 13:30-16:30 in Nieuwegein geven we de workshop nog één keer gratis en jij kunt aanwezig zijn!

Wanneer is de workshop voor jou geschikt?

 • Het lijkt jou leuk om kennis te maken met ons
 • Je vindt het leuk om in contact te komen met andere kwaliteitsmedewerkers en ervaringen uit te wisselen
 • Je wilt graag op een interactieve manier kennis maken met de Brown Paper Auditvorm
 • Reflecteren op jouw uitdagingen rondom kwaliteitsmanagement met behulp van bruin papier zie jij wel zitten.
 • Je bent nieuwsgierig naar de mogelijkheden om de Brown Paper Auditvorm in jouw organisatie te implementeren.
 • Je hebt zin in een leuke en inspirerende middag!

Meld je aan via: https://brownpaperaudit.nl/workshop/

 

 

ManualMaster Congres Kwaliteitsmanagement

Op 14 november zijn Emiel en Inge aanwezig geweest bij het ManualMaster Congres Kwaliteitsmanagement.

Een leuke, inspirerende en leerzame dag waarin het draaide om de invloed van technologie op mens en samenleving. Complimenten voor de goede organisatie!

Een herkenbare quote “Kwaliteit = vakmanschap X enthousiasme” van Eckart Wintzen. Wij zijn benieuwd, wat betekent kwaliteit voor jou? 

Help Inge met haar onderzoek en maak kans op een gratis proefaudit!

Mijn naam is Inge en ik loop vanuit de studie Bedrijfskunde stage bij BrownPaperAudit.nl. Gedurende mijn stage doe ik onderzoek naar evenementen over kwaliteitsmanagement. Voor het onderzoek ben ik op zoek naar kwaliteitsfunctionarissen die de enquête willen invullen.

De enquête is anoniem en neemt maximaal 10 minuten tijd in beslag. Bovendien maak je kans op een gratis proefaudit Je kunt de enquête invullen via: https://forms.gle/zqhRoeggfAVhfAX67.

Alvast bedankt, je helpt mij enorm!

Training Brown Paper Audit komt naar Fryslân!

Dit wil jij niet missen! Training Brown Paper Audit komt éénmalig naar Sneek!
Vanuit Friesland kregen wij de vraag of we de training Brown Paper Audit dichterbij konden organiseren, natuurlijk kan dat! Op dinsdag 3 december organiseren we de training Brown Paper Audit in Sneek.

De training is voor driekwart gevuld, er zijn nog een paar laatste plekjes beschikbaar. Meld je nu aan via: https://brownpaperaudit.nl/training-brown-paper-audit/

#kwaliteitsmanagementtraining #brownpaper #kwaliteit #training