Auditbegeleiding

auditbegeleiding

Ontdek de kracht van de Brown Paper als auditvorm. Wij bieden auditbegeleiding voor jouw team of afdeling voor één of meerdere werkprocessen. Hierin werken we graag samen met jou en/of jouw collega auditoren.

Goede begeleiding creëert meer waarde en resultaat, doordat de deelnemers zich volledig kunnen focussen op de inhoud. Wij houden de regie zodat knelpunten en oorzaken worden omgezet in concrete acties. Deze rangschikken wij samen met de deelnemers naar beoogd resultaat en de daarvoor benodigde inspanningen.

Voorbereiding, uitvoering en verslaglegging

Wij verzorgen voor de voorbereiding, uitvoering en de verslaglegging van de Brown Paper Audit. Ter voorbereiding stemmen we met elkaar af wat het doel is van de audit en welke medewerkers we willen betrekken bij de auditsessie. Wij verzorgen de verslaglegging van de Brown Paper Audit. Dit omvat een overzicht en prioritering van knelpunten en concrete benoemde verbeterthema's. Wij komen naar het betreffende bedrijf om de Brown Paper Audit te begeleiden en optimaal te kunnen benutten binnen jouw organisatie. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de omvang van de organisatie en de processen. De maximale groepsgrootte bestaat uit twaalf personen.

Begeleiding bij het opvolgen van verbeteracties

Op projectbasis kan, waar gewenst, een van onze adviseurs de begeleiding verzorgen die nodig is om het verbeterpotentieel, dat tijdens Brown Paper Audits is ontdekt, te benutten. Het verbeterpotentieel kan bestaan uit eenvoudige acties, maar ook een goed idee of een uitdagende innovatie als vertrekpunt hebben. Alle betrokkenen in de organisatie worden geïnformeerd over de verbeterdoelen en acties die zij moeten uitvoeren. Met behulp van een resultatenmonitor bewaken en visualiseren we de voortgang.

Wat hebben wij nodig voor auditbegeleiding?

  • Een flipover
  • Een ruimte met een lange wand om de Brown Paper op te kunnen hangen.
  • Voor de Brown Paper audit trekken we een dag uit. De deelnemers besteden tussen de 4 en 6 uur aan de audit. Het reserveren van de hele dag stelt ons in staat om uit te lopen waar dat nuttig is. De overige tijd besteden wij aan de voorbereiding in de ruimte en aan de verslaglegging.