Interne audit – Uitleg, doel en hulpmiddelen

Interne audit

Interne audit – Uitleg, doel en hulpmiddelen

Een interne audit is een onderzoek binnen een organisatie naar het goed en betrouwbaar functioneren van de organisatie. Tijdens een audit staat het controleren van één proces of meerdere processen op een systematische en gedisciplineerde aanpak centraal. Interne audits zijn een fundamenteel onderdeel van elk managementsysteem. Een goed uitgevoerde audit brengt mogelijke problemen en risico’s bijtijds in beeld voordat er afwijkingen, incidenten of andere ongewenste bewegingen ontstaan.

 Het doel van interne audits

Door het uitvoeren van interne audits is het mogelijk de kwaliteit van bedrijfsprocessen te verbeteren Een interne audit toetst het managementsysteem. Het evalueren en borgen van de volgende onderwerpen staat centraal tijdens een interne audit:

  • Houdt iedereen zich aan de afspraken volgens het managementsysteem?
  • Hoe kunnen de huidige bedrijfsprestaties verbeterd worden omtrent kwaliteit, milieu, arbo en veiligheid?
  • Voldoet het managementsysteem aan de ISO-normen?

Om de juiste verbeteracties te benoemen, is het aan te raden eerst een duidelijk inzicht te creëren in de huidige bedrijfsprocessen. Nadat betreffende processen inzichtelijk zijn gemaakt, is het noodzaak om te kijken naar wat er goed gaat en wat er beter kan. Het opstellen van verbeteracties gebeurd aan de hand van de uitkomsten van de interne audit. Het duidelijk communiceren van deze verbeteracties zorgt voor een goede borging. Hierdoor creëer je een hoge betrokkenheid en eigenaarschap bij de geformuleerde verbeteracties.

Haal veel meer resultaat uit interne audits!

De Brown Paper Audit is een effectieve methode die eenvoudig toe te passen is binnen de bestaande auditcyclus.

Specifiek voor procedures of processen met meerdere betrokkenen helpt de Brown Paper Audit met het verbeteren van samenwerking, het voorkomen van risico's en het verhogen van kwaliteit.

Ontwikkel meer enthousiasme voor interne audits
Combineer meerdere 1-op-1 audits in één sessie
Verschuif van controleren naar actief verbeteren
Betrek je collega's op een leuke manier

Ontdek ons in 1min 34s!