Stakeholderanalyse model

Stakeholders inzichtelijk maken kan snel en gemakkelijk.

Verschillende stakeholders

Er is verschil tussen direct betrokken stakeholders en indirect betrokken stakeholders. Onder de direct betrokken stakeholders vallen: klanten, substituten, concurrenten, leveranciers, toetreders en natuurlijk de aandeelhouders van de organisatie. Onder indirect betrokken stakeholders vallen: overheid, media, belangenverenigingen, omwoners maar ook de medewerkers van de organisatie.

Directe stakeholders

KlantenBreng het klantenbestand in kaart.  Door klanten te segmenteren ontstaat er inzicht in welke klantgroepen er zijn en op welke manier deze invloed hebben.

Producenten van substitutenBreng in kaart welke producenten substituten produceren er op de markt zijn.   Een substituut van een auto is dus een elektrische fiets. Het zijn namelijk beide vervoersmiddelen, maar toch niet hetzelfde product.

ConcurrentenKijk naar wie je concurrenten zijn en wat hun marktpositie is. Concurrentie kun je indelen op drie niveaus.

  • Niveau 1 noem je Interne concurrentie, deze bestaat uit de concurrentie tussen bedrijven binnen de bedrijfstak.
  • Het tweede niveau noem je Externe concurrentie, deze bestaat uit leveranciers en afnemers.
  • Het derde niveau noem je potentiële concurrentie.

Hiermee worden de toetreders en substituten bedoeld.  Je vindt een aantal van deze begrippen ook als los onderdeel in het stakeholdersanalyse model. Handig om ze dus gelijk hier uit te werken!

LeveranciersBreng in kaart wie je leveranciers zijn. Belangrijk om in de gaten te houden of de leveranciers aan de wensen voldoen van de organisatie. Om dat te kunnen toetsen, kan de organisatie een leveranciersbeoordeling invoeren.

ToetredersZoals bij het kopje concurrenten uitgelegd, moet er ook gekeken worden naar toetreders. Houd in de gaten welke toetreders op welke manier de markt betreden. Wellicht ligt hier wel een kans om samen te werken?

AandeelhoudersBekijk de aandeelhouders van de organisatie. Denk hierbij ook na wat hun belangen zijn en wat hun toekomstbeeld van de organisatie is.

Indirecte betrokken stakeholders

Overheid: Houd in de gaten wat de overheid bespreekt in de debatten, want dit kan wellicht van invloed zijn op de organisatie. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van het klimaatakkoord. Dit heeft veel invloed op verschillende organisaties in Nederland.

Media: Veel organisaties denken in eerste instantie niet aan deze stakeholder. De media/pers kan wel degelijk van grote invloed zijn op de organisatie.  Een negatief bericht kan zorgen voor een imago verslechtering. Daarentegen kunnen positieve publicaties natuurlijk zorgen voor een imago verbetering (hint)!

Belangenverenigingen: Bedenk welke belangenverenigingen van invloed kunnen zijn op activiteiten die de organisatie uitvoert. Op internet zijn regelmatig artikelen te vinden waarin duidelijk wordt dat belangenverenigingen protesteren tegen de gang van zaken van organisaties.

Omwoners: Een groep die door organisaties vaak vergeten worden zijn de omwoners. Op het moment dat omwoners ontevreden zijn over bepaalde zaken, zullen zij klachten in gaan dienen bij de gemeente. Vaak gaat dit om zaken als overlast.

Medewerkers: De medewerkers in de organisatie zijn van groot belang. Houd in de gaten of zij nog op 1 lijn zitten met de strategie die de organisatie toepast.

Wat wij doen?

Met onze auditmethode maken wij audits leuk en interactief. Ons team helpt organisaties in te laten zien dat kwaliteitsmanagement en interne audits meer resultaten kunnen opleveren.

Bij ons staat procesverbetering altijd voorop. Naast de Brown Paper Audit bieden we ondersteuning op gebied van procesmanagement, begeleiding van interne audits of helpen met certificering.

Bekijk onze dienstverlening

Praktisch

We hebben oog voor wat werkt en haalbaar is.

Structuur

We houden overzicht en brengen onze ervaring mee.

Aandacht

We nemen de tijd voor het proces én de mensen.

Stakeholdersanalyse 2.0 - Een andere methode

De traditionele stakeholdersanalyse waarbij een vragenlijst het enige uitgangspunt is, is wat ons betreft een achterhaalde gedachte. Wij geloven dat samenwerking met stakeholders een essentieel onderdeel is van jouw organisatie.
Met behulp van Brown Paper begeleiden wij stakeholdersanalyses op een andere manier.

De resultaten voor jouw organisatie:

  • Beter beeld van haar omgeving
  • Ontdekken kansen/risico's van de omgeving
  • Strategische aanpassingen door ontdekkingen in de keten
  • Beter inspelen op de omgeving door nieuwe strategieën

Emiel Kort
06-10877863

stuur een app

Haal meer resultaat uit proces- en kwaliteitsmanagement

Op gebied van kwaliteitsmanagement helpen wij organisaties verder met:

Neem contact op: