Procesanalyse – betekenis, uitleg, belangrijke punten en voorbeelden

Procesanalyse

Procesanalyse

Met een procesanalyse kan je de bedrijfsvoering van een organisatie in beeld brengen. Dit zijn niet alleen de activiteiten waar je geld mee verdiend, maar ook zaken als boekhouding, marketing en acquisitie. Een gedegen procesanalyse vormt de basis voor een efficiënt ingericht proces, goede kwaliteit, succesvol verandermanagement en gerichte opleiding van medewerkers.

Voordelen van een procesanalyse

Het continue verbeteren van processen zorgt voor efficiëntie. Hierdoor kan je met minder tijd en geld hetzelfde werk doen. Het helpt verbeterpunten in kaart te brengen, processen meetbaar te maken, het levert kostenbesparing op, brengt verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers in kaart, zorgt voor een verbetering in de samenwerking en voorkomt het dubbel uitvoeren van werkzaamheden.

 

De kwaliteit binnen de organisatie borgen

Met behulp van een procesanalyse kan je de kwaliteit van een proces beter borgen. Procesanalyse is in principe niets anders dan kwaliteitszorg: het in kaart brengen van werkprocessen en taken zorgen voor het gemakkelijker ontwikkelen en optimaliseren van processen.

 

 

PDCA EN DE BROWN PAPER AUDIT

Procesanalyses zijn nodig om de PDCA cirkel te laten ronddraaien. Vaak blijven organisaties in de ‘actiemodus’ hangen. Hierdoor gaat er tijd en energie verloren. De Brown Paper Audit is een volledig uitgewerkt format dat ervoor zorgt ervoor dat ook de actiemodus doorlopen wordt.

Tom de Weerd

Adviseur
Kwaliteit
Management

Wat wij doen? Praktische ondersteuning voor managementsystemen!

Natuurlijk doen we meer dan een Brown Paper Audit. Op gebied van kwaliteitsmanagement helpen we organisaties graag verder met:

Hoe kunnen we je verder helpen?