Wij zetten kwaliteitsmanagement weer op de kaart!

Intern audit laten uitvoeren?

Wil je een interne audit laten uitvoeren? Voor grote en kleine organisaties bieden we ondersteuning.

We voeren interne audits uit door middel van klassieke interviews en uiteraard met de Brown Paper als auditvorm.

Procesinventarisatie uitvoeren

Leun op onze expertise en ervaring. Wij verzorgen de voorbereiding, uitvoering en de verslaglegging een of meerdere processen.

Wij werken hiervoor met diverse systemen om online overzicht en inzicht te geven.

Online audit uitvoeren

Naast fysieke audits voeren wij ook online audits uit.

Op een interactieve manier en met behulp van speciale software ondersteunen we organisaties met audits op afstand.

Praktische ondersteuning

Tijdelijk of langer ondersteuning nodig op gebied van kwaliteitsmanagement?

We ondersteunen organisaties graag bij het verbeteren en onderhouden van managementsystemen.