Incompany training

De incompany training bieden wij vanaf groepen van vier personen. Deze tweedaagse training wordt afgestemd op de organisatie en aangeboden als maatwerktraining.

Doel van de training

Jij breidt samen met jouw collega´s de kennis uit en leert de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig met het interne auditteam Brown Paper Audits uit te kunnen voeren. Je rapporteert de audituitkomsten op effectieve wijze en ontdekt tools om inzichten uit de audit om te zetten naar concrete verbeteringen.


Incompany training

Doelgroep

Kwaliteit-, Arbo- en Milieufunctionarissen (QHSE) en -Managers, Afdelingsmanagers, Projectmanagers, Programmamanagers. Het is wenselijk (geen vereiste) om bekend te zijn met de klassieke vormen van interne audits.

Opzet van de training

De training staat naast een gezonde basis uit de theorie vooral in het teken van DOEN! Je zult ervaren hoe je de Brown Paper stapsgewijs kunt inzetten.

De eerste trainingsdag gaat in op het ‘9 stappenplan’ en diverse voorbeelden in de praktijk. Tussen dag een en twee voer je zelf een audit uit binnen je eigen organisatie. De tweede dag evalueren we jouw eigen Brown Paper Audit en ga je zelf aan de slag met diverse tools die je in de praktijk direct verder helpen.

Dag 1

  • Theorie en achtergrond van interne audits en van Brown Paper.
  • De koppeling met managementsystemen en Plan-Do-Check-Act.
  • Het 9-stappenplan voor de voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en opvolging.
  • Voorbereiden van eerste Brown Paper audit.

Dag 2

  • Ervaringen delen van de zelf uitgevoerde audit (in intervisievorm).
  • De verschillende verschijningsvormen van een Brown Paper Audit.
  • Van actielijst naar concreet resultaat.
  • Jouw rol als procesbegeleider: communicatie en omgaan met enthousiasme en weerstand.

Review on the job

Met name vanuit de vraag: “Hoe doe ik het in de praktijk?”  is het voor sommige deelnemers prettig om tijdens de eerste Brown Paper audit nog enige tips en aanbevelingen mee te krijgen. In het het verlengde van bovenstaand programma wordt een tussentijdse worden toegevoegd. De trainer is dan aanwezig tijdens jouw eerste Brown Paper Audit en zal je voorzien van feedback. Zo haal jij het maximale rendement uit je training en komen jouw capaciteiten in de eigen werkomgeving tot een optimum.


Kosten deelname incompany training

De kosten van de training zijn afhankelijk van hoe de training wordt aangepast en aangeboden. De incompany training is vooral auditteams die het roer om willen gooien en de interne audits beter willen inzetten als continue verbeterinstrument.

Tijden, locatie en groepsgrootte

De training bestaat uit twee dagen van 9:00 tot 17:00 uur. De training vindt plaats in de eigen organisatie. Per groep nemen minimaal vier personen deel. Voor een tussentijdse audit is een dagdeel van vier uur gereserveerd. Deze is uiteraard op locatie waar de audit wordt afgenomen, hier zijn doorgaans 4 of meer collega´s uit een proces bij betrokken.

Certificaat en Brown Paper Audit Netwerk

Deelnemers ontvangen een deelnamecertificaat na afloop van de training. Na deelname kun je lid worden van het Brown Paper Audit Netwerk. Hierdoor blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kun je ervaringen delen met collega auditoren.