Hoe maak je impact als interne auditor?

Als interne auditor kun je op verschillende manieren impact maken binnen een organisatie. Hier zijn enkele tips:

  1. Wees proactief: Neem het initiatief om auditplannen te ontwikkelen die gericht zijn op de belangrijkste risico’s en kansen van de organisatie. Identificeer potentiële verbeteringen en kom met suggesties om processen, systemen en beleid te optimaliseren.
  2. Bouw sterke relaties op: Werk samen met andere afdelingen en teams binnen de organisatie om een breed scala aan inzichten te krijgen en te begrijpen hoe verschillende onderdelen met elkaar verbonden zijn. Bouw een vertrouwensrelatie op met belanghebbenden op alle niveaus van de organisatie, van het management tot de operationele medewerkers.
  3. Toon onafhankelijkheid en objectiviteit: Als interne auditor is het belangrijk om onpartijdig en objectief te zijn bij het uitvoeren van audits. Dit betekent dat je eerlijk en kritisch moet zijn bij het beoordelen van processen en controles, en geen belangenconflicten moet hebben die je oordeel kunnen beïnvloeden.
  4. Communiceer effectief: Rapporteer duidelijk en beknopt je bevindingen en aanbevelingen aan het management en andere belanghebbenden. Gebruik begrijpelijke taal en wees bereid om vragen te beantwoorden en verdere toelichting te geven om ervoor te zorgen dat je boodschap goed wordt begrepen.
  5. Wees innovatief: Zoek naar manieren om nieuwe audittechnieken en -tools toe te passen om efficiëntere en effectievere audits uit te voeren. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en best practices in het vakgebied van interne audit en de industrie waarin de organisatie opereert.
  6. Focus op waardecreatie: Ga verder dan alleen het identificeren van fouten en overtredingen, en richt je op het creëren van waarde voor de organisatie. Doe aanbevelingen die kunnen leiden tot verbeteringen in de bedrijfsvoering, risicobeheer en governance, en help de organisatie om positieve veranderingen door te voeren.
  7. Wees een veranderagent: Help de organisatie om auditbevindingen om te zetten in concrete acties en verbeteringen. Wees bereid om veranderingen aan te bevelen en te ondersteunen, en werk samen met de betrokken partijen om ervoor te zorgen dat aanbevelingen daadwerkelijk worden geïmplementeerd.
  8. Blijf leren: Interne audit is een continu veranderend vakgebied. Blijf jezelf ontwikkelen door trainingen, certificeringen en professionele netwerken om up-to-date te blijven met de nieuwste trends en ontwikkelingen. Hoe meer kennis en expertise je hebt, hoe groter je impact als interne auditor zal zijn.

Door deze benaderingen te volgen, kun je als interne auditor een significante impact maken binnen je organisatie door het verbeteren van processen, het identificeren van risico’s en kansen, en bij te dragen aan de algehele effectiviteit van de organisatie.

Geplaatst in Geen categorie.