Auditor in beeld – Tjark van den Brink

Dagelijks komen we enthousiaste mensen tegen die actief zijn binnen het vakgebied kwaliteitsmanagement, arbomanagement, veiligheidsmanagement en milieumanagement. In deze rubriek ondervragen we mensen uit ons vakgebied en hebben we Tjark van den Brink geïnterviewd.

Even voorstellen

Tjark van den Brink werkt als zelfstandig hoger veiligheidsdeskundige en adviseert zijn opdrachtgevers op het gebied van certificering voor bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 14001. Tjark adviseert bedrijven in de bouw en voert al ruim tien jaar interne audits uit. Hij voert vijf à tien audits per jaar uit. Dit betekent dus dat Tjark al zo een 50 tot 100 interne audits uitgevoerd heeft!

Vraag 1: Wat vind je het leukst aan de functie: interne auditor?

Ik vind het leuk om op een effectieve manier processen inzichtelijk te maken en hier invulling aan te geven.

Vaak merkt Tjark dat de geauditeerde nauwelijks vanaf een afstand naar zijn/haar eigen werk kijkt. Hij vindt het dan ook leuk om te zien wanneer geauditeerden wel een keer stil staan en inzicht krijgen in het effect van hun werk.

Vraag 2: Wat vind je belangrijk aan jouw functie?

Het is niet belangrijk om de pijn aan te stippen bij een organisatie en aan te geven waar het mis gaat. Het is juist belangrijk om bijdrage te leveren aan waar het beter zou kunnen.

Een goede voorbereiding vindt Tjark essentieel. Een goede voorbereiding met de juiste vragen als:

  • Waar gaat het proces over?
  • Welke kaders worden gesteld?
  • Wat is het doel van de interne audit?
  • Wordt dit doel daadwerkelijk bereikt?

Vraag 3: Met welke functierollen heb je te maken?

Ik heb te maken met alle lagen, van directie tot uitvoerders en personeel. Deze interactie met verschillende lagen maakt de functie interne audit ook zo leuk!

Vraag 4: Wat zijn jouw uitdagingen als interne auditor?

De uitdaging voor Tjark is het vinden van voldoende diepgang en om ervoor te zorgen dat interne audits niet oppervlakkig worden. Hier is inhoudelijke kennis voor nodig, maar ook zeker het signaleren van gedrag en om hierop weer de juiste vragen te stellen.

Met meer diepgang, zowel inhoudelijk als op gedrag, creëer je uiteindelijk daadwerkelijke verbetermogelijkheden.

Vraag 5: Wat zie je veranderen in de wereld van kwaliteitsmanagement?

Bedrijven hebben steeds meer de behoefte om dieper in de bedrijfsvoering te zitten en om ècht naar verbetermogelijkheden te zoeken.

De nieuwe ISO norm is universeel geworden. Normen trekken naar elkaar toe en krijgen een natuurlijker geheel binnen organisaties. Vroeger leek er meer  een (kwaliteits)managementsysteem en een bedrijfsvoeringssysteem naast elkaar te bestaan. Langzaam maar zeker raakt dit geïntegreerd

Vraag 6: Wat zijn jouw wensen als kwaliteitsmanager?

Ik zou graag willen zien dat bedrijven het nog intensiever over verbetermanagement gaan hebben en minder over het ouderwetse voldoen aan de eisen.

Ook is een wens van Tjark dat bedrijven het voldoen aan de eisen minder als doel gaan zien, maar juist meer als resultaat gaan zien.

Vraag 7: Wat heeft de Brown Paper Audit binnen jouw organisatie verandert?

Om te beginnen heb ik door de Brown Paper Audit ingezien dat er meer komt kijken bij het realiseren van verbeteringen. Dit gaat verder dan alleen een platte vraag stellen op papier.

Leuk om te zien dat de Brown Paper Audit mensen uitnodigt om zelf stapsgewijs invulling te geven aan de interne audit en vooral focust op verbeterpunten met vragen als:

  • Welke activiteiten voeren wij binnen het proces uit?
  • Welke activiteiten gaan goed?
  • Welke activiteiten behoeven verbetering?
  • Waar liggen kansen?

Met de Brown Paper Audit ga je niet op zoek naar afwijkingen, maar juist gezamenlijk op zoek naar verbeterpunten.

Geplaatst in Auditor in beeld.