Duurzaamheid wordt een onderwerp op verjaardagen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen was tot voor kort niet bepaald een onderwerp waarmee je scoorde op verjaardagsfeestjes. Maar daar komt verandering in. Op steeds meer plekken in het bedrijfsleven en de samenleving duikt duurzaamheid op als een interessant onderwerp.

Daarmee zou je verwachten dat MVO ook vast voet aan de grond gaat krijgen bij kwaliteitsmanagers. Hoe logisch zou het zijn dat MVO hoog op het prioriteitenlijstje van de kwaliteitsmanager staat? Wat vind jij? 

MVO op de prioriteitenlijst

Uit onderzoek van Kwaliteit in Bedrijf blijkt dat een kleine minderheid van kwaliteitsmanagers aangeeft dat MVO een hoge prioriteit bij hun heeft en een minimaal percentage geeft aan te willen starten met MVO. Er blijkt meer belangstelling te zijn voor risicomanagement. Maar gaat MVO alleen maar over het (reactief) managen van risico’s? Volgens ons gaat dit ook steeds meer over pro-actieve waardecreatie.

MVO als kans voor kwaliteitsmanagement

MVO is een uitgelezen kans om kwaliteitsmanagement te verrijken en om de onderneming een dienst te bewijzen.  Door het betrekken van MVO vanuit de kwaliteitsdiscipline, kunnen kwaliteitsmanagers echt meeliften met de strategische relevantie van het onderwerp. Goed kwaliteitsbeleid gaat tenslotte ook over maatschappelijke eisen, wensen en verwachtingen en over het vertalen van deze onderwerpen naar de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Speel jij een eerlijk spel?

De continuïteit van de organisatie wordt steeds meer bepaald door hoe de onderneming omgaat met vragen als:

  • Speel ik een eerlijk spel op de markt?
  • Ben ik een werkgever die haar werknemers waardeert en als professional inspireert?
  • Onderneem ik ecologisch verantwoord?
  • Houd ik mij aan wetten en regels?

Kijk niet alleen naar het geld en de kosten, maar ook naar je werknemers en naar wat de rol is van jouw organisatie binnen de markt. MVO certificeren benoemen wij als een eerste stap. Het allerbelangrijkste is dat MVO leeft binnen jouw organisatie en dat er verder dan de normverplichtingen wordt nagedacht.

Kwaliteitsmanagers:

  • kennen de organisatie als geen ander
  • voeren audits uit
  • vertalen normen en richtlijnen naar de organisatie
  • kunnen het management bespelen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen

Deze kenmerken kun je als KAM-manager ontzetten goed benutten bij het geven van de juiste adviezen voor de continuïteit van de organisatie.

De Brown Paper Audit als uitstekend hulpmiddel

De Brown Paper Audit is een uitstekend hulpmiddel om audits met betrokkenen uit te voeren en om inzicht te creëren in bedrijfsprocessen. Met dit inzicht kan gekeken worden hoe normen en richtlijnen beter verweven kunnen worden binnen de organisatie. Ook kan de kwaliteitsmanager het topmanagement beter bespelen als het gaat om MVO, doordat de kwaliteitsmanager beter inzicht heeft gekregen in het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit maakt het makkelijker voor de kwaliteitsmanager om te zeggen: ‘Ik weet hoe je MVO moet aanpakken’. Op deze manier kan de KAM-manager de juiste adviezen geven over de continuïteit van de organisatie en over het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de organisatie.


Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten over de Brown Paper Audit methode. Laat je inspireren tijdens één van onze inspiratiemiddagen. Trouwens, je kunt je hiervoor kosteloos aanmelden en het vindt centraal in het land plaats.

Zelf een vliegende start maken met interne audits? Volg de training: werken met de Brown Paper Audit.

Geplaatst in Kwaliteitsmanagement.