Vóór 15 september 2018 starten met de nieuwe ISO

Nu starten! Dat is wat Mathijs Dierick, trainer en lead auditor bij DNV GL, herkent bij kwaliteitsmanagers die aangeven dat ze om willen schakelen naar ISO 9001:2015. De oude ISO norm vervalt 15 september 2018 en dit betekent dat je nog één jaar de tijd hebt om over te stappen naar de nieuwe ISO norm.

Bijna zeven op de tien managers melden bij De Nationale Enquête van Kwaliteit in Bedrijf dat hun uitdagingen vooral liggen bij het omzetten van hun ISO 9001-certificaat naar ISO 9001:2015. Bij slechts vier van de tien kwaliteitsmanagers staat echter deze actie daadwerkelijk op hun prioriteitenlijst. Waarom? Hoe komt dit?

Kwaliteitsmanagers schuiven deze actie niet voor niets uit…toch?

Dierick beweert dat er een kloof zit tussen de ‘oude ISO 9001’ en de ‘nieuwe ISO 9001’. Er wordt zelf gesproken over een verandering in de kwaliteitscultuur.

Kwaliteitscultuur veranderen doe je niet zomaar. Hierbij moet je denken aan het in gang zetten van cultuurverandering en er vervolgens voor zorgen dat deze veranderingen ook met volle overtuigingen uitgevoerd worden. Weerstanden doorbreken door eerlijk en open te communiceren en leidinggevenden en directie het goede voorbeeld laten nemen is hiervoor belangrijk. Enfin, een uitdaging is het zeker.

Van het beheersen van processen naar het handelen vanuit kansen en risico’s

Waar de versie van 2008 vooral gericht was op de beheersing van processen, vereist versie 2015 dat organisaties handelen vanuit kansen en risico’s.

Niet op tijd risico’s van concurrentie en de veranderende vraag bij klanten ontdekken, blijft een groot gevaar voor bedrijven. Hier snel op reageren en op in kunnen spelen is de kunst van ondernemerschap. Door op tijd je weg naar groei aan te passen, blijft de organisatie competitief binnen de markt of zelfs ‘op kop lopen’.

Meer betrokkenheid binnen de hele organisatie

ISO 9001:2015 vraagt niet alleen betrokkenheid bij de kwaliteitsmanagers, maar ook binnen de totale organisatie – zowel op strategisch als operationeel niveau. Kwaliteit moet door de hele organisatie gedragen worden, van het topmanagement tot de werknemers die op de werkvloer staan.

Een inspirerende start met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid

Nu starten met ISO 9001:2015 is het beste. Na de zomer heb je nieuwe frisse energie en dit maakt nu de beste tijd om te starten met het inzetten van ISO 9001:2015.

Maar, hoe pak je dit aan? Nu denk je waarschijnlijk bij ISO aan het beschrijven van procedures, werkinstructies en handboeken. Zet deze ‘bril’ even af. Denk bij de nieuwe norm vanuit het zelf doen en het geven van eigen verantwoordelijkheden. Ga bij audits minder uit van documentatie en meer van de aantoonbaarheid van kwaliteit in de praktijk.


Met de Brown Paper Audit naar de nieuwe ISO 9001:2015 norm 

De Brown Paper Audit is een interne audit methode, dat toegepast kan worden voor verschillende doelstellingen. Zo kan de Brown Paper Audit ook toegepast worden om het kwaliteitssysteem om te roeren naar de nieuwe ISO 9001:2015 norm. Huidige kwaliteitssystemen moeten gaan voldoen aan de eisen van de nieuwe norm. Hieronder geven we je de nieuwe normeisen, waar de Brown Paper Audit een uitstekend hulpmiddel voor is om hieraan te gaan voldoen.

  • Het bepalen in hoeverre is voldaan aan de stakeholderseisen en welke risico's en kansen dit met zich meebrengt.
  • Het bepalen in hoeverre de organisatie voldoende is voorbereid op ontwikkelingen, die zich in de context van de organisatie afspelen, en welke kansen en risico's dit met zich meebrengt.
  • Het vaststellen van verbetermogelijkheden en het formuleren van verbeterdoelstellingen.
  • Het toetsen van de actualiteit van processen en het vaststellen van de verbeterbehoeften binnen processen.
  • Het toetsen van de implementatie van het vernieuwde kwaliteitssysteem.
Geplaatst in Interne Audit ISO 9001.