Welke soorten audits zijn er?

Voordat we antwoord geven op de hoofdvraag: ''Welke soorten audits zijn er?'' kijken we eerst naar het begrip ''interne audit''. Een interne audit is een onderzoek binnen een organisatie naar het goed en betrouwbaar functioneren van de organisatie. Tijdens een audit staat het controleren van één proces of meerdere processen op een systematische en gedisciplineerde aanpak centraal. Interne audits zijn een fundamenteel onderdeel van elk managementsysteem. Een goed uitgevoerde audit brengt mogelijke problemen en risico’s bijtijds in beeld voordat er afwijkingen, incidenten of andere ongewenste bewegingen ontstaan. Het afnemen van een audit kan op verschillende manieren. De meest bekende en gebruikte is het een-op-een gesprek.

Welke soorten audits zijn er?

Audits zijn bij kwaliteitsmanagement onder te verdelen in drie verschillende soorten:

  • First party audit: een interne audit binnen de eigen organisatie die wordt uitgevoerd door een interne auditor of een extern bureau.
  • Second party audit: een audits bij bijvoorbeeld de leverancier die wordt uitgevoerd door een interne auditor of een onafhankelijke partij.
  • Third party audit: een externe audit voor certificatie die wordt uitgevoerd door een externe onafhankelijke auditor

Doel van een interne audit

Een goed afgenomen audit geeft antwoord op de volgende drie vragen:

  • Compliance-audit: voldoen we aan de (interne regelgeving)?
  • Efficiency-audit: kunnen we de (interne) regelgeving verbeteren?
  • Effectiviteitsaudit: draagt het proces bij aan de organisatiedoelen?

Emiel Kort
06-10877863
Bericht via whatsapp

Haal meer resultaat uit proces- en kwaliteitsmanagement

Natuurlijk doen we meer dan een Brown Paper Audit. Op gebied van kwaliteitsmanagement helpen we organisaties graag verder met:

Neem contact op: