Soorten interne audits

Welke soorten audits zijn er

Wat is een interne audit

Voordat we antwoord geven op de hoofdvraag: ”Welke soorten audits zijn er?” kijken we eerst naar het begrip ”interne audit”. Een interne audit is een onderzoek binnen een organisatie naar het goed en betrouwbaar functioneren van de organisatie. Tijdens een audit staat het controleren van één proces of meerdere processen op een systematische en gedisciplineerde aanpak centraal. Interne audits zijn een fundamenteel onderdeel van elk managementsysteem. Een goed uitgevoerde audit brengt mogelijke problemen en risico’s bijtijds in beeld voordat er afwijkingen, incidenten of andere ongewenste bewegingen ontstaan. Het afnemen van een audit kan op verschillende manieren. De meest bekende en gebruikte is het een-op-een gesprek.

Welke soorten audits zijn er?

Audits zijn bij kwaliteitsmanagement onder te verdelen in drie verschillende soorten:

  • First party audit: een interne audit binnen de eigen organisatie die wordt uitgevoerd door een interne auditor of een extern bureau.
  • Second party audit: een audits bij bijvoorbeeld de leverancier die wordt uitgevoerd door een interne auditor of een onafhankelijke partij.
  • Third party audit: een externe audit voor certificatie die wordt uitgevoerd door een externe onafhankelijke auditor

Doel van een interne audit

Een goed afgenomen audit geeft antwoord op de volgende drie vragen:

  • Compliance-audit: voldoen we aan de (interne regelgeving)?
  • Efficiency-audit: kunnen we de (interne) regelgeving verbeteren?
  • Effectiviteitsaudit: draagt het proces bij aan de organisatiedoelen?

DE BROWN PAPER AUDIT ALS INTERNE AUDIT

Ben je op zoek naar een audit checklist voor het voorbereiden, uitvoeren en borgen van een Brown Paper Audit?
Via onderstaande button ontvang je de gratis Checklist Brown Paper Audit direct in je e-mail.

Leun op onze expertise en ervaring. Wij verzorgen de voorbereiding, uitvoering en de verslaglegging van de Brown Paper Audit rondom een of meerdere processen in jouw werkomgeving.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactie met andere kwaliteitscoördinatoren maak je kennis met onze aanpak en werkwijze rondom de Brown Paper Audit als auditvorm.

Tijdens onze open training ga je met andere auditoren/kwaliteitsmanagers aan de slag om onze aanpak te leren. Als onderdeel van de training wordt een interne audit in jullie eigen werkomgeving uitgevoerd.