Stakeholdersanalyse met Brown Paper maken

Stakeholdersanalyse met Brown Paper maken

Op deze pagina lees je hoe een stakeholdersanalyse eenvoudig kan worden uitgevoerd met gebruik van een Brown Paper. Daarnaast gaan we dieper in op de betekenis van een stakeholder, een stakeholdersanalyse en het gebruik van bruin papier om een stakeholdersanalyse op een visuele manier in kaart te brengen.

Definitie stakeholdersanalyse

Binnen kwaliteitsmanagement kom je er niet onderuit. Het vaststellen van eisen, behoeften en verwachtingen van relevante stakeholders is een belangrijk onderdeel in de ISO9001 normering en de HKZ-normering. Belanghebbenden worden ook wel stakeholders genoemd. In feite is een stakeholder:

  • Een partij of persoon die direct of indirect invloed kan uitoefenen op een bedrijf of een persoon of partij waar het bedrijf direct of indirect invloed op uit kan oefenen
  • Een persoon of partij die belang heeft bij het handelen van een bedrijf of een persoon of partij waarbij het bedrijf belang heeft bij het handelen

Een stakeholdersrelatie kan dus twee kanten op werken. Over het algemeen gaat het bij het definiëren van stakeholders over twee verschillende begrippen: invloed en belang. In een stakeholdersanalyse probeer je daarom in kaart te brengen in welke mate een persoon of partij invloed of/en belang heeft.

 

Stakeholdersanalyse met een Brown Paper

Nu de definitie van een stakeholder bekend en welke kernbegrippen een rol spelen binnen een stakeholdersanalyse bekend is, kunnen we in gaan op de manier waarop een stakeholdersanalyse wordt uitgevoerd met een Brown Paper.

Allereerst is het belangrijk om alle verschillende stakeholders in kaart te gaan brengen. Het is belangrijk om alle stakeholders zo concreet mogelijk te omschrijven en te benoemen. Het analyseren van de omgeving van een organisatie is een belangrijke stap om tot een juiste stakeholdersanalyse te komen. Zo kun je nadenken over partijen die belang hebben bij de prestatie van jouw organisatie.

Daarna kunnen de benoemde stakeholders op het bruin papier worden ingedeeld in verschillende categorieën. Op de Brown Paper ontstaat nu een overzichtelijke structuur met alle stakeholders.

De structuur kan door de visuele weergave eenvoudig worden besproken met verschillende collega's, zoals beleidsmedewerkers, het bestuur of een andere kleine groep met collega's.

Het bediscussiëren van de stakeholders en de plaatsing in categorieën brengt nieuwe inzichten en zorgt voor unanimiteit van de stakeholdersanalyse. De stakeholdersanalyse bespreken in een bepaalde groep is belangrijk om de analyse in de praktijk te kunnen gebruiken bij het onderhouden van relaties. Zo ontstaat meer gedragenheid voor de opgestelde stakeholdersanalyse.

Waarom een analyse met Brown Paper?

Een Brown Paper is een visuele manier om de verschillende stakeholders in kaart te brengen. Een Brown Paper biedt je ook de mogelijkheid om op een gestructureerde manier aan de slag te gaan met jouw stakeholdersanalyse. De vaste structuur bied je handvaten en zorgt voor een goedgekeurde stakeholdersanalyse bij een externe audit.

Het inzichtelijk maken van een stakeholdersanalyse door middel van een Brown Paper zorgt er ook voor dat de strategie makkelijker kan worden bepaald. Door de visuele weergave van de analyse kan gemakkelijk de strategie worden bepaald. Misschien kunnen partijen in de stakeholdersanalyse wel samen worden benaderd? Misschien zie je verbanden in de omgeving die je eerder nog niet inzichtelijk had? Al deze inzichten zorgen ervoor dat er een eenduidige strategie kan worden ontwikkelt voor alle stakeholders.

Een Brown Paper Stakeholdersanalyse in de praktijk

Een Brown Paper Stakeholdersanalyse zelf toepassen in jouw organisatie? Dat kan!

Brown Paper Audit geeft Training in de Context- en Stakeholderanalyse. In de training leer je hoe je efficient en effectief een context- en stakeholdersanalyse kunt opstellen. Daarnaast leer je hoe je een strategie kunt bepalen aan de hand van de uitkomsten van de stakeholdersanalyse. Bekijk hier het programma van de training.

Wil je meer weten over de context- en stakeholdersanalyse training? Neem dan contact met ons op via e-mail of bel ons even op. Wij helpen je graag persoonlijk verder! Bekijk ook eens ons volledige aanbod trainingen.

Emiel Kort
06-10877863
Bericht via whatsapp

Haal meer resultaat uit proces- en kwaliteitsmanagement

Natuurlijk doen we meer dan een Brown Paper Audit. Op gebied van kwaliteitsmanagement helpen we organisaties graag verder met:

Neem contact op: