Wat is een Brown Paper audit?

Brown Paper Audit, een verfrissende manier van auditen

Wat is een Brown Paper Audit?

Een Brown Paper Audit is een effectieve methode die binnen de bestaande auditcyclus eenvoudig kan worden toegepast. Daarnaast helpt de Brown Paper Audit specifiek voor procedures of processen met meerdere betrokkenen en helpt het om de samenwerking te verbeteren, verspillingen te voorkomen en de klantwaarde te verhogen.

De Brown Paper Audit is een waardevolle aanvulling op reguliere interne audits. Het betrekt in grote mate de deelnemers bij het totale bedrijfsproces en helpt ook om gestructureerd te komen tot de aanpak van knelpunten. Het verschuift de focus van de audit van ‘controleren’ naar actief verbeteren.

Aan de slag met bruin papier...

Op een groot vel bruin papier wordt de audit in een aantal gestructureerde stappen voorbereid, uitgevoerd en vastgelegd. Deelnemers uit één procesketen gaan gezamenlijk aan de slag met het inzichtelijk maken van de werkelijkheid. Uiteraard gaan we verder dan 'een middagje post-its' plakken.  We zoomen in naar oorzaken, achtergronden en oplossingen van knelpunten. Het eindresultaat van de audit: duidelijk inzicht en overzicht van de verbeteracties naar prioriteit, risico en daarnaast oplossend effect.

De Brown Paper Audit methode helpt interne auditors verder

Organisaties zijn die interne audits al een aantal jaar uitvoeren komen vaak tot de conclusie dat de audits meer en meer voorspelbaar worden. De Brown Paper Audit methode helpt kwaliteitsmanagers verder om procedures en processen op een andere manier vorm te geven. Een methode die stapsgewijs de auditor en bovendien de procesmedewerkers helpt om te ontdekken waar het nog beter kan. De voordelen van de Brown Paper Audit methode zijn kort samengevat:

  • Meer structuur en inzicht in bestaande proces
  • Overzicht in knelpunten van informatiestromen
  • Aandacht voor communicatie tijdens en in het proces
  • Concreter resultaat door het benoemen van acties en prioriteiten

Methode Brown Paper brengt structuur en inzicht

De methode werkt met een Brown Paper als centraal hulpmiddel. Op een groot stuk bruin papier wordt conform de methode een structuur uitgezet. Deze structuur biedt houvast tijdens de sessie zodat het inzicht stapsgewijs ontstaat. In een drietal faseringen wordt tijdens de sessie het proces uitgewerkt.

De methode bewijst zich vooral door het inzichtelijk maken van de menselijke proceskant en de rol van ondersteunende systemen als hulpmiddel. Aan het einde van de sessie wordt het inzicht omgezet naar concrete actiepunten. Op basis van de uitkomsten uit de methode is er duidelijk zicht op welke actiepunten de aandacht moeten krijgen. Als onderdeel van de methode is een prioriteitenmatrix het laatste hulpmiddel. De actiepunten worden hierin verdeeld naar toegevoegde waarde en doorlooptijd.

Emiel Kort
06-10877863
Bericht via whatsapp

Haal meer resultaat uit proces- en kwaliteitsmanagement

Natuurlijk doen we meer dan een Brown Paper Audit. Op gebied van kwaliteitsmanagement helpen we organisaties graag verder met:

Neem contact op: