Hoe kun je productieprocessen optimaliseren?

Hoe kun je productieprocessen optimaliseren?

Om het productieproces te optimaliseren is het belangrijk om niet naar één onderdeel te kijken, maar naar de gehele procesketen. Het is de kunst de productiviteit van de procesketen te verhogen. Anders ontstaan er sub optimalisatie. Het management en de productie manager hebben dus eigenlijk twee taken: De aantallen opvoeren door verspillingen te elimineren en de kwaliteit verbeteren. Hierdoor ontstaan er bij herhaling als het goed is betere producten.

Productiviteit verbetering

Productiviteitsverbetering lijkt gemakkelijk, maar er zitten een paar valkuilen in. Eerst de metingen. Het meten lijkt eenvoudig. Bijvoorbeeld door het aantal voortgebrachte producten per tijdseenheid vast te stellen, via het aantal declarabele diensturen per maand, het aantal operaties per operatiekamer of het aantal geslaagde leerlingen per leraar. Deze voorbeelden geven al aan dat de productiviteit altijd als ratio wordt gemeten: Aantal per tijdseenheid bijvoorbeeld.

Hoe kun je productieprocessen optimaliseren?

Productieprocessen kan je optimaliseren door inzicht te creëren in de volgende punten:

  • Hoeveel fouten maken we?
  • Waar en wanneer maken we die fouten?
  • Hoe vaak zijn we te laat?
  • Met welke producten zijn we te laat?
  • Wat is de oorzaak?

Deze vragen zijn nodig om de dieperliggende oorzaken te ontdekken. Fouten kun je niet altijd voorkomen, maar bijna altijd is er op de achtergrond iets gaande wat nog niet opgemerkt is. Om tot een oplossing te komen voor deze fouten dienen goede analyses en keuzes gemaakt te worden.

Productieprocessen optimaliseren met de Brown Paper Audit

Met de Brown Paper Audit methode maak je met een interne audit snel en gemakkelijk inzichtelijk hoe de productieprocessen binnen jouw organisatie verbetert kunnen worden. Vragen die centraal staan, zijn:

  • Wat gaat er goed?
  • Wat kan er nog beter?
  • Hoe kunnen we dit verbeteren?

Aan de hand van dit gecreëerde overzicht, is de organisatie in staat om duidelijke verbeteracties te formuleren. Daarnaast biedt het draagvlak binnen de organisatie en houvast voor de opvolging van deze actiepunten.

Emiel Kort
06-10877863
Bericht via whatsapp

Haal meer resultaat uit proces- en kwaliteitsmanagement

Natuurlijk doen we meer dan een Brown Paper Audit. Op gebied van kwaliteitsmanagement helpen we organisaties graag verder met:

Neem contact op: