“Waarderend auditen”: Zit dat er bij jullie ook in?”

Waarderend auditen houdt in dat je met een positievere aanpak gaat auditen. Het gaat erom dat je samen (als afdeling, team, of verschillende afdelingen) kijkt naar het proces. Je kijkt eerst naar de prestaties en de goede kanten van het proces. Na het positieve is er ruimte voor de te verbeteren punten. Wat ons betreft beiden positief, de te verbeteren punten dragen ook bij aan de groei van de organisatie.

“Waarderend auditen, zit dat er bij jullie ook in?”. Op die vraag kunnen wij gelukkig volmondig JA antwoorden. Een Brown Paper Audit sessie gaat altijd eerst in op de activiteiten per processtap. Vervolgens gaan auditees positieve punten bedenken voor de activiteiten. We stellen de auditees hierbij vragen zoals: Waar ben je trots op? Wat gaat altijd goed? Waar kun je op bouwen & vertrouwen?

Lees verder