Interne audits slimmer aanpakken

Interne audits zijn een belangrijk onderdeel van het beheersen van processen en het verbeteren van de kwaliteit van een organisatie. Ze kunnen echter ook tijdrovend en complex zijn, vooral als ze niet op de juiste manier worden aangepakt. Gelukkig zijn er verschillende manieren om interne audits slimmer te laten verlopen, zodat ze effectiever en efficiënter zijn. Hier zijn vijf tips om te overwegen:

  1. Stel duidelijke doelen en scope vast: Voordat je aan een audit begint, is het belangrijk om duidelijk te hebben wat je wilt bereiken en welke processen en systemen je wilt beoordelen. Dit zal helpen om de audit gerichter en efficiënter te laten verlopen.
  2. Gebruik een gestandaardiseerd auditformulier: Door een gestandaardiseerd auditformulier te gebruiken, kun je ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie wordt verzameld en dat de audit op een consistente manier wordt uitgevoerd. Dit kan ook helpen om de resultaten van de audit gemakkelijker te vergelijken en te analyseren.
  3. Betrek medewerkers in het auditproces: Het betrekken van medewerkers in het auditproces kan helpen om betere resultaten te behalen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van training of het vragen om input van medewerkers tijdens de audit.
  4. Maak gebruik van technologie: Er zijn verschillende technologische hulpmiddelen beschikbaar die je kunnen helpen om interne audits sneller en efficiënter te laten verlopen. Bijvoorbeeld door het gebruik van software om audits te automatiseren of door het gebruik van mobiele apps om auditgegevens te verzamelen en te verwerken.
  5. Stel actieplannen op en volg ze op: Na afloop van een audit is het belangrijk om actieplannen op te stellen om verbeterpunten aan te pakken. Zorg ervoor dat deze actieplannen op de juiste manier worden uitgevoerd en volg de vooruitgang op om ervoor te zorgen dat de verbeterpunten daadwerkelijk worden aangepakt.

Door deze tips in overweging te nemen, kun je ervoor zorgen dat interne audits slimmer en efficiënter verlopen, wat kan leiden tot betere resultaten en een hogere kwaliteit voor je organisatie.

Zorgcirkel kiest voor Brown Paper Audit als auditvorm

Eind augustus 2021 verzorgde Emiel en Naõmi een training aan een enthousiaste groep kwaliteitsmedewerkers van de Zorgcirkel. Deze training vond plaats op de historische locatie in Fort Beemster.
Een interactieve training die door de deelnemers gewaardeerd als een ‘zeer waardevolle en heel praktisch’. De deelnemers maakte kennis met de methodieken, oefenden in de begeleiding en bereidden zelf een aantal onderwerpen voor om de audits straks zelf te kunnen doen.

De ‘Brown Paper Audit’ kan gezien worden als een energieke en vernieuwende methodiek, welke auditen veel minder statisch maakt. In plaats van het 1-op-1 gesprek en het naleven van het principe ‘’eis is bewijs’’ ga jij tijdens deze groepssessies met teamleden in gesprek over hoe processen nog beter zouden kunnen verlopen. Door interactief en in groepsverband aan de slag te gaan, ontstaat er verbinding tussen belangrijke proces-verantwoordelijken. Dit is niet enkel van meerwaarde voor de continue verbetering van een organisatie maar ook zeker voor de teamgeest!

Hebben jij en jouw collega’s ook interesse in deze vernieuwende methodiek?
Neem vooral contact met ons op!

Wij faciliteren met veel plezier, zoals te zien is op de foto

Auditor in Beeld – Robert De Abreu

Robert De Abreu Inspectie van het Onderwijs - In onze rubriek ‘Auditor in Beeld’ gaan we met professionals in gesprek over het vakgebied kwaliteitsmanagement. Robert De Abreu vertelt over zijn functie als kwaliteitsmanager, de dynamiek in zijn vakgebied en over zijn ervaring met interne audits anders vormgeven.

Lees verder

2021: online is de nieuwe kwaliteitsnorm!

2020: wat er bij onze klanten speelde

– Wat is ons corona-beleid?
– Gaan we onze doelen bijstellen voor kwaliteitsmanagement?
– Hoe houden we aandacht voor procesverbetering op afstand?
– Hoe ga ik mijn auditplanning voortzetten?
– Hoe ga ik mijn collega’s betrekken bij de volgende auditronde?

Het afgelopen jaar is voor iedereen een bijzonder ‘corona’-jaar geweest. Ik denk dat we een enorme switch doormaken naar een andere manier van meer online en slimmer werken. Misschien wordt dat wel de nieuwe norm voor 2021?

Het komende jaar gaan we van start met meer activiteiten op gebied van (online)procesinventarisaties en procesverbetering. Goed gereedschap is hiervoor natuurlijk onmisbaar, daarom zijn we partner geworden van Engage Process.

Op 28 januari organiseren we een webinar (zie link in comments). Cindy en Naõmi laten je graag zien hoe procesbeschrijvingen waarde kunnen toevoegen.
Voor diegene die procesbeschrijvingen nog in Word en Visio opmaken en onderhouden is dit een enorme versneller!

Voor nu: We wensen je alvast fijne feestdagen toe en kunnen we hopelijk vanaf nu vooruit kijken naar een gezond en kwalitatief goed 2021!

Namens het hele team!
Emiel Kort

Cindy van den Elzen

Even voorstellen, wie ben ik:

Ik ben Cindy van den Elzen, derdejaars Bedrijfskunde student en vanaf begin september loop ik stage bij Brown Paper Audit.

Hoe heb ik mijn eerste weken ervaren?

Druk, maar leuk en ontzettend leerzaam!

Inmiddels heb ik veel mogen proeven van de Brown Paper Audit methode en heb ik al in veel mooie trajecten mee mogen draaien. Iedere dag leer ik weer nieuwe dingen en kan ik meer en meer ervaring opdoen in het consultancy vak.

Ik heb al een aantal mooie trajecten mogen zien bij onder andere: Rijkswaterstaat, Inspectie van het Onderwijs en kinderopvang Avonturijn. Verder heb ik een aantal interessante Webinars mogen bijwonen, gegeven door mijn eigen stage begeleider, Emiel Kort. Ook ben ik meer te weten gekomen over online tools die ingezet kunnen worden bij Remote Auditing. Ik kijk ontzettend uit naar alle mooie opdrachten die nog voor ons liggen.

Ik kan beamen dat de aanpak van Brown Paper Audit een prachtige methode is om meer uit je team en organisatie te halen. Ik ben Emiel heel dankbaar voor alle mooie kansen, die ik al heb gehad en welke nog voor de deur staan, ik kijk uit naar de komende weken!

Remote auditing vs Fysiek auditing

In deze onzekere tijden, waar veel bedrijven zich in bevinden, is het belangrijk te kijken hoe we een vernieuwde invulling aan onze ‘normale werkzaamheden kunnen geven’.

Om deze reden heeft Brown Paper Audit afgelopen donderdag, 3 september, een interessante Webinar gegeven. Tijdens deze Webinar is de methodiek van Brown Paper Audit aan bod gekomen in combinatie met verschillende onlinetools. Zij hebben laten zien hoe auditen ook mogelijk is in een digitale vorm en op afstand kan plaatsvinden. Een zeer inspirerende Webinar en leuk om een aantal tips en tricks mee te krijgen!

Ook geïnteresseerd in een Brown Paper Audit op afstand?

Neem dan contact op met Emiel of via onze socials om gebruik te maken van deze actie.

Remote Auditing, wat is dat?

Remote Auditing betekent ‘Auditen op afstand’ met behulp van de digitale wereld. De huidige tijd heeft ons kennis laten maken met deze manier van auditen en we moeten zeggen: wij zijn erover te spreken! Onze ervaring heeft ons wel verteld dat er een verschil zit in het 1 op 1 remote auditen of het remote auditen van een groep.

Lees verder

Van offline naar online auditen… Yes we can!

Een aantal weken geleden mochten we in een groot ziekenhuis nog het thema infectiepreventie onder de loep nemen. Een onderwerp dat inmiddels de hele wereld dagelijks bezig houdt. Hopelijk blijft iedereen gezond zowel op persoonlijk als op zakelijk gebied!

Eind vorig jaar sprak ik met Jan-Bert onze ambities voor 2020 uit. Steeds meer organisaties doen met ons een proefaudit en we helpen steeds vaker om inzichten uit audits ook om te zetten naar resultaat. Samen met Tom en Inge besloten we een nieuwe richting te kiezen en de Brown Paper Audit nog laagdrempeliger te maken. De ambitie om ook intern slimmer te werken met digitale middelen die beschikbaar zijn.

En we schreven nog een ambitie op…
“2020: Digitaal een Brown Paper Audit doen”

Niemand had bedacht dat we onze ambitie in dit tempo naar voren moesten halen als alternatieve auditvorm. Inmiddels hebben we een passende tool gevonden die ons enthousiasme over ‘post-its plakken’ deelt en waarin onze aanpak goed blijft werken.

Uit onze eerste stappen kunnen we in ieder geval concluderen dat online auditeren voor iedereen even wennen is.

Vergelijkbaar met een normale audit?
Jazeker, bij een audit draait het toch vaak om het stellen van vragen!

Moeilijk / Makkelijk?
Ja en Nee! De groepsdynamiek is (totaal) anders.
Het uitwerken gaat iets sneller, overzicht houden is heel belangrijk!

Lees verder

“Waarderend auditen”: Zit dat er bij jullie ook in?”

Waarderend auditen houdt in dat je met een positievere aanpak gaat auditen. Het gaat erom dat je samen (als afdeling, team, of verschillende afdelingen) kijkt naar het proces. Je kijkt eerst naar de prestaties en de goede kanten van het proces. Na het positieve is er ruimte voor de te verbeteren punten. Wat ons betreft beiden positief, de te verbeteren punten dragen ook bij aan de groei van de organisatie.

“Waarderend auditen, zit dat er bij jullie ook in?”. Op die vraag kunnen wij gelukkig volmondig JA antwoorden. Een Brown Paper Audit sessie gaat altijd eerst in op de activiteiten per processtap. Vervolgens gaan auditees positieve punten bedenken voor de activiteiten. We stellen de auditees hierbij vragen zoals: Waar ben je trots op? Wat gaat altijd goed? Waar kun je op bouwen & vertrouwen?

Lees verder